การสัมมนา เรื่อง "ชี้ช่องโอกาส ลุยตลาด RCEP"
ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับตลาด RCEP เชิญทางนี้ครับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนา "ชี้ช่องโอกาส ลุยตลาด RCEP" ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 13.30 น.
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 250 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 8 ก.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 8 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 น.
วันที่รับสมัคร : 13 มิ.ย. 2565 เวลา 00:01 น. - 7 ก.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
ข้อมูลรายละเอียด
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)
ข้อมูลวิทยากร และ กำหนดการ
กำหนดการ

กำหนดการ

การสัมมนา เรื่อง “ชี้ช่องโอกาส ลุยตลาด RCEP

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 13.30 น.

ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ (Facebook Live)

 

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

08.30 09.00 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานสัมมนา

09.00 – 09.30 น.

 

 

พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมงาน และเชิญชมวิดีโอคลิป

 

พิธีเปิด โดยนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

- Photo session

 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.30 10.45 น.

การสัมมนา หัวข้อ “ชี้ช่องใช้ประโยชน์ RCEP” โดย

(1) นางสาวปิยชาติ สอทิพย์ ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

(2) นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานคณะทำงาน FTA  คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

(3) รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ           คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.45 – 11.00 น.

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

11.00 – 12.30 น.

การบรรยาย หัวข้อ จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP” โดย นายยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการ         ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ(1) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                  (2) มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกภายใต้ความตกลง RCEP โดย               

                           กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

                  (3) มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อมูลด้านสินเชื่อ โดย EXIM Bank

  

 

 


ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
250 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
13 มิ.ย. 2565 เวลา 00:01 น. - 7 ก.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 ก.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 8 ก.ค. 2565 เวลา 13:30 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025077450
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
อีเมล์
ftacenter@dtn.go.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย ปรัชญา แดงประดับ (นักวิชาการพาณิชย์ สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า)
โทร : 025077450
อีเมล์ : ftacenter@dtn.go.th
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)