AUTOMECHANIKA DUBAI 2022
เป็นงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และธุรกิจซ่อมบำรุง จัดขึ้นทุกปีเพื่อเจราธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการขายปลีก โดยเน้นกลุ่มผู้ซื้อจากภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหลัก
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 30 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 22 พ.ย. 2565 เวลา 10:00 น. - 24 พ.ย. 2565 เวลา 20:00 น.
วันที่รับสมัคร : 2 มิ.ย. 2565 เวลา 10:00 น. - 30 ก.ย. 2565 เวลา 16:30 น.
-
ข้อมูลรายละเอียด
เป็นงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และธุรกิจซ่อมบำรุง จัดขึ้นทุกปีเพื่อเจราธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการขายปลีก โดยเน้นกลุ่มผู้ซื้อจากภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหลัก

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
30 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
2 มิ.ย. 2565 เวลา 10:00 น. - 30 ก.ย. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
22 พ.ย. 2565 เวลา 10:00 น. - 24 พ.ย. 2565 เวลา 20:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

-
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ชนาพร บุญมาก
โทร : -
อีเมล์ : chanapornb@ditp.go.th
นางสาว ภาวนา สุภาพวานิช
โทร : -
อีเมล์ : pawanas@ditp.go.th