อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ปรับปรุงใหม่
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรับปรุงใหม่
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 3 พ.ย. 2564 เวลา 09:30 น. - 3 พ.ย. 2564 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 เวลา 08:30 น. - 2 พ.ย. 2564 เวลา 18:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ    กรมทรัพย์สินทางปัญญา   ที่ปรับปรุงใหม่

วันที่ 3 พ.ย. 2564 เวลา 9.30-16.30 น.

ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom)
https://zoom.us/j/97455869950?pwd=OWNZclpDOVE4ek1LazdQb1FBNVpQQT09
Meeting ID: 974 5586 9950 
Passcode: 516542

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 ต.ค. 2564 เวลา 08:30 น. - 2 พ.ย. 2564 เวลา 18:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 พ.ย. 2564 เวลา 09:30 น. - 3 พ.ย. 2564 เวลา 16:30 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
7291
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
คุณ นิตยา ประสงค์สุข (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
โทร : 7291
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)