อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมการค้าภายใน ที่ปรับปรุงใหม่
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการค้าภายในที่ปรับปรุงใหม่
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 พ.ย. 2564 เวลา 09:30 น. - 1 พ.ย. 2564 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 15 ต.ค. 2564 เวลา 08:30 น. - 31 ต.ค. 2564 เวลา 18:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ    กรมการค้าภายใน   ที่ปรับปรุงใหม่
วันที่ 1 พ.ย. 2564 เวลา 9.30-16.30 น.

ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom)
https://zoom.us/j/96061090564?pwd=M3I2TjNHeU50ZS9VWGRpRG51Ri84dz09
Meeting ID: 960 6109 0564 
  Passcode: 982552
 

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 ต.ค. 2564 เวลา 08:30 น. - 31 ต.ค. 2564 เวลา 18:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 พ.ย. 2564 เวลา 09:30 น. - 1 พ.ย. 2564 เวลา 16:30 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
7291
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
คุณ นิตยา ประสงค์สุข (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
โทร : 7291
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)