งานแสดงสินค้า GULFOOD 2022
งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา จัดเป็นครั้งที่ 27 โดยกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 20
โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดง คือ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด)
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 55 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 13 ก.พ. 2565 เวลา 00:00 น. - 17 ก.พ. 2565 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 17 ก.ย. 2564 เวลา 00:00 น. - 18 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.
-
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา จัดเป็นครั้งที่ 27 โดยกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 20 โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดง คือ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
55 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
17 ก.ย. 2564 เวลา 00:00 น. - 18 ต.ค. 2564 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
13 ก.พ. 2565 เวลา 00:00 น. - 17 ก.พ. 2565 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

-
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
0 2507 8357 , 0 2507 8326
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง วันวิสาข์ สุธีรพจน์
โทร : -
อีเมล์ : wanwisaj@ditp.go.th
นางสาว ฐิติภรณ์ ฐิตวิริยาภรณ์
โทร : -
อีเมล์ : thitipornt@ditp.go.th
TAG