หลักสูตรการใช้แอปพลิเคชันยุคใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย
-
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 27 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2573 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 27 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2573 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
-

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
27 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2573 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
27 ส.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2573 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7999 ต่อ 8158
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG