หลักสูตร International Trader
หลักสูตร The Guru ปันความรู้สู่ภูมิภาคในซีซั่น 2 โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของ “การส่งออก” ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักในการหารายได้เข้าประเทศ เช่นเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นฐานรากสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นต้องยกระดับการทำการค้าแบบเดิมที่จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศ
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
หลักสูตร The Guru ปันความรู้สู่ภูมิภาคในซีซั่น 2 โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของ “การส่งออก” ซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักในการหารายได้เข้าประเทศ เช่นเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นฐานรากสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นต้องยกระดับการทำการค้าแบบเดิมที่จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2576 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7999 ต่อ 8158
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG