การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปฉบับปรับปรุง
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 29 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 น. - 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปฉบับปรับปรุง

 

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
29 ม.ค. 2564 เวลา 09:00 น. - 29 ม.ค. 2564 เวลา 12:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
-
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)