การประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (DG Trade)
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15.00-19.00 น.

ห้องประชุมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 21 ม.ค. 2564 เวลา 14:30 น. - 21 ม.ค. 2564 เวลา 19:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:00 น.
ห้องประชุมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ข้อมูลรายละเอียด

การประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการค้า (DG Trade)

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 15.00-19.00 น.

ห้องประชุมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 21 ม.ค. 2564 เวลา 15:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
21 ม.ค. 2564 เวลา 14:30 น. - 21 ม.ค. 2564 เวลา 19:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ห้องประชุมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ที่อยู่ :
นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักยุโรป
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)