งานประชุมพิจารณาร่างเอกสาร Joint Understanding ไทย-สหภาพยุโรป
ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 11 ม.ค. 2564 เวลา 13:00 น. - 11 ม.ค. 2564 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 7 ม.ค. 2564 เวลา 08:00 น. - 10 ม.ค. 2564 เวลา 19:00 น.
ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลรายละเอียด

งานประชุมพิจารณาร่างเอกสาร Join Understanding ไทย-สหภาพยุโรป

จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.

 


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
7 ม.ค. 2564 เวลา 08:00 น. - 10 ม.ค. 2564 เวลา 19:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
11 ม.ค. 2564 เวลา 13:00 น. - 11 ม.ค. 2564 เวลา 16:30 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายนอกกระทรวง

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักยุโรป
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
สำนักยุโรป
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)