ใช้ในการทดสอบกิจกรรม ประเภท อบรม/สัมมนา
1 ทดสอบกิจกรรมเท่านั้น
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 30 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 15 พ.ค. 2567 เวลา 15:00 น. - 16 พ.ค. 2567 เวลา 23:00 น.
วันที่รับสมัคร : 25 เม.ย. 2567 เวลา 14:18 น. - 14 พ.ค. 2567 เวลา 23:59 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

2 ทดสอบกิจกรรมเท่านั้น


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
30 ท่าน
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
25 เม.ย. 2567 เวลา 14:18 น. - 14 พ.ค. 2567 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 พ.ค. 2567 เวลา 15:00 น. - 16 พ.ค. 2567 เวลา 23:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
-
อีเมล์
-
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)