กิจกรรม-ทดสอบ3 e-Learning (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)
ข้อความเกริ่นนำของกิจกรรม - กิจกรรม-ทดสอบ2 e-Learning (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 16 มี.ค. 2567 เวลา 08:00 น. - 30 เม.ย. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 15 มี.ค. 2567 เวลา 08:00 น. - 30 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
กรมเจรการค้าระหว่างประเทศ
ข้อมูลรายละเอียด

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม-ทดสอบ3 e-Learning (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)

ทดสอบ url: https://www.youtube.com/watch?v=DaSOOUZpThY

สำหรับทดสอบระบบ

ไฟล์มัลติมีเดีย

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 มี.ค. 2567 เวลา 08:00 น. - 30 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
16 มี.ค. 2567 เวลา 08:00 น. - 30 เม.ย. 2567 เวลา 18:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

กรมเจรการค้าระหว่างประเทศ
ที่อยู่ :
นนทบุรี
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
-
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)