กิจกรรม-ทดสอบ2 (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)
บทนำ-กิจกรรม-ทดสอบ2 (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 20 มี.ค. 2567 เวลา 10.00 น. - 30 เม.ย. 2567 เวลา 18.00 น.
วันที่รับสมัคร : 20 มี.ค. 2567 เวลา 10:55 น. - 30 เม.ย. 2567 เวลา 10:00 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม-ทดสอบ2 (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)

ทดสอบ url: https://youtu.be/DaSOOUZpThY?feature=shared

ไฟล์มัลติมีเดีย

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 มี.ค. 2567 เวลา 10:55 น. - 30 เม.ย. 2567 เวลา 10:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 มี.ค. 2567 เวลา 10.00 น. - 30 เม.ย. 2567 เวลา 18.00 น.

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1. กิจกรรมย่อยที่1-ทดสอบ2 (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)    (ไม่จำกัดจำนวน)
ผู้สมัครต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมย่อย
ผู้สมัครเลือกเข้าเป็นบางกิจกรรมย่อยได้
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 มี.ค. 2567 เวลา 10:55 น. - 30 เม.ย. 2567 เวลา 10:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 มี.ค. 2567 เวลา 10.00 น. - 30 เม.ย. 2567 เวลา 18.00 น.

ข้อมูลการติดต่อและผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
-
อีเมล์
-

กิจกรรมย่อยที่1-ทดสอบ2 (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)
รายละเอียด

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมย่อยที่1-ทดสอบ2 (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)

https://youtu.be/DaSOOUZpThY?feature=shared

สถานที่จัดกิจกรรม
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)