กิจกรรม-ทดสอบ1 (ขออภัย กิจกรรมนี้ใช้สำหรับการทดสอบภายใน เท่านั้น)
ข้อความทดสอบ-ข้อความทดสอบ-ข้อความทดสอบ
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 18 มี.ค. 2567 เวลา 16:00 น. - 30 เม.ย. 2567 เวลา 20:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 มี.ค. 2567 เวลา 16:00 น. - 17 เม.ย. 2567 เวลา 20:00 น.
กระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลรายละเอียด

ข้อความทดสอบ-ข้อความทดสอบ-ข้อความทดสอบข้อความทดสอบ-ข้อความทดสอบ-ข้อความทดสอบข้อความทดสอบ-ข้อความทดสอบ-ข้อความทดสอบข้อความทดสอบ-ข้อความทดสอบ-ข้อความทดสอบ


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 มี.ค. 2567 เวลา 16:00 น. - 17 เม.ย. 2567 เวลา 20:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 มี.ค. 2567 เวลา 16:00 น. - 30 เม.ย. 2567 เวลา 20:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
-
อีเมล์
-
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)