งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โอกาส MSMEs ไทยและญี่ปุ่น: เจาะลึกการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ภายใต้ความตกลง JTEPA AJCEP และ RCEP”
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Centre) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ (JETRO Bangkok)
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 5 มี.ค. 2567 เวลา 08:30 น. - 5 มี.ค. 2567 เวลา 14:00 น.
วันที่รับสมัคร : 13 ก.พ. 2567 เวลา 08:30 น. - 1 มี.ค. 2567 เวลา 09:00 น.
สยามฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ
ข้อมูลรายละเอียด

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
13 ก.พ. 2567 เวลา 08:30 น. - 1 มี.ค. 2567 เวลา 09:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
5 มี.ค. 2567 เวลา 08:30 น. - 5 มี.ค. 2567 เวลา 14:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

สยามฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7817 / 02 507 7594
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง
อีเมล์
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง ปานรดา คุวานนท์ (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ)
โทร : 02 507 7817
อีเมล์ : parnradai@dtn.go.th
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)