TEST event สำหรับใช้ในการทดสอบ
 
ประเภท : พัฒนาและออกแบบ
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 17 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น. - 29 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 24 ม.ค. 2567 เวลา 19:03 น. - 17 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
24 ม.ค. 2567 เวลา 19:03 น. - 17 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
17 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น. - 29 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)