แจ้งรายชื่อผู้ดูแลระบบ MOC E-Inspection ของ สพจ.
 
ประเภท : กิจกรรมทั่วไป/อื่น ๆ
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 31 ธ.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 11 ต.ค. 2566 เวลา 14:30 น. - 31 ธ.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
ยังไม่ระบุ
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
11 ต.ค. 2566 เวลา 14:30 น. - 31 ธ.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
31 ธ.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
-
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
-
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ศิริพร ปานศิลา (นักวิชาการพาณิชย์)
โทร : 6598
อีเมล์ :
นางสาว ชุติมาศ มนูรัตนปกรณ์ (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
โทร : 6599
อีเมล์ :
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)