งานสัมมนา “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ” (Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดงานสัมมนาเรื่อง “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ” Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation (ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร”) ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมนิกโกกรุงเทพ
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 250 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 15 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 น. - 15 พ.ย. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 20 ต.ค. 2566 เวลา 00:00 น. - 15 พ.ย. 2566 เวลา 11:00 น.
โรงแรมนิกโกกรุงเทพ
ข้อมูลรายละเอียด

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดงานสัมมนาเรื่อง “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ” Transforming Packaging through Smart Labelling Innovation (ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่อง การจัดทำฉลากอัจฉริยะ (Smart Labelling) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยและสหราชอาณาจักร”) ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมนิกโกกรุงเทพ
กิจกรรมงานสัมมนาและพิธีเปิด 

09.00 น. ลงทะเบียน

10.00 น. พิธีเปิดโครงการฯ

10.30 น.  สัมมนาหัวข้อ “พัฒนาบรรจุภัณฑ์...อย่างชาญฉลาด ก้าวล้ำนำเทรนด์...ด้วยฉลากอัจฉริยะ”

 • แนวโน้มบรรจุภัณฑ์โลกในอนาคต
 • บทบาทของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะต่ออุตสาหกรรมอาหาร
 • แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน และ BCG
 • แนวทางการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การออกแบบฉลากอัจฉริยะ เพื่อความสำเร็จทางการตลาด
 • มุมมองของภาคเอกชนกับการปรับตัวตอบรับแนวคิดบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (BCG)

ผู้ร่วมสัมมนา

 • คุณมยุรี ภาคลำเจียก ผู้เชี่ยวชาญบรรจุภัณฑ์ ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก และสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย
 • คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกวิชาการ สมาคมการพิมพ์ไทย
 • คุณกิตติ หวังวิวัฒน์ศิลป์ ผู้อำนวยการ วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาซีพีเอฟ จำกัด

12.00 น.  สัมมนาหัวข้อ "ตอบโจทย์ smart labelling ด้วยบาร์โค้ด 2 มิติเจเนอเรชั่นใหม่" โดย คุณจิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ ผู้จัดการ สถาบันรหัสสากล

14.00 น. สัมมนาหัวข้อ "กฎหมายและกฎระเบียบสำหรับการจัดทำฉลากและบรรจุภัณฑ์อาหารในการเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป"

 • ภาพรวมด้านการบริโภคสินค้าไทยในตลาดสหราชอาณาจักร
 • แนวโน้ม/พฤติกรรมของผู้บริโภค และปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าของคนอังกฤษ
 • เทรนด์เรื่อง Smart Labelling และ Smart Packaging
 • กฎหมายและกฎระเบียบเรื่องฉลากสินค้าอาหารของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
 • กฎระเบียบเรื่องบรรจุภัณฑ์ของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป
 • การยอมรับข้อมูลในฉลากอัจฉริยะ
 • กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบในการจัดทำฉลากและบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ในไทยและประเทศคู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

ผู้ร่วมสัมมนา

 • คุณประคัลร์ กอดำรง ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
 • คุณอรอนงค์ มหัคฆพงศ์ ผู้จัดการแผนกกฎหมายอาหาร ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ สถาบันอาหาร
 • ผู้แทนจากสหราชอาณาจักร

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
250 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 ต.ค. 2566 เวลา 00:00 น. - 15 พ.ย. 2566 เวลา 11:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 พ.ย. 2566 เวลา 09:00 น. - 15 พ.ย. 2566 เวลา 16:30 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรมนิกโกกรุงเทพ
ที่อยู่ :
คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7389
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักยุโรป
อีเมล์
europe3@dtn.go.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ชฎาพรรณ ไชยสม (นักวิชาการพาณิชย์)
โทร : 02 507 7389
อีเมล์ : chadapanc@dtn.go.th
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)