: โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและเทคนิคการผลิตของผู้ประกอบการ Material Thai สู่ตลาดญี่ปุ่น ปี 2567
1. จัดกิจกรรมพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ 2 ครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ให้คำแนะนำ ครั้งแรกจัดกิจกรรมฯ ผ่าน Zoom meeting ครั้งที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพบผู้ประกอบการ
2. เมื่อสินค้าผ่านการพัฒนา 2 ครั้งแล้ว จะนำไปจัดแสดงในงาน Life X Design (The 98th Tokyo International Gift Show Autumn 2024) โซน SOZAI ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
ประเภท : พัฒนาและออกแบบ
จำนวนเปิดรับ : 15 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 17 มิ.ย. 2567 เวลา 09:00 น. - 6 ก.ย. 2567 เวลา 20:00 น.
วันที่รับสมัคร : 4 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น. - 12 มิ.ย. 2567 เวลา 14:00 น.
Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
1. จัดกิจกรรมพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ 2 ครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ให้คำแนะนำ ครั้งแรกจัดกิจกรรมฯ ผ่าน Zoom meeting ครั้งที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพบผู้ประกอบการ 2. เมื่อสินค้าผ่านการพัฒนา 2 ครั้งแล้ว จะนำไปจัดแสดงในงาน Life X Design (The 98th Tokyo International Gift Show Autumn 2024) โซน SOZAI ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
15 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
4 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น. - 12 มิ.ย. 2567 เวลา 14:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
17 มิ.ย. 2567 เวลา 09:00 น. - 6 ก.ย. 2567 เวลา 20:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง ชัชสุภา ชลิตอาภรณ์
โทร : -
อีเมล์ : Chatsupac@ditp.go.th
นาย ทศพร แซ่ยุ้ง
โทร : -
อีเมล์ : thotsaphons@ditp.go.th
TAG