โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน ปี 2567
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 100 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 2 ก.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 4 ก.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 23 พ.ค. 2567 เวลา 11:05 น. - 18 มิ.ย. 2567 เวลา 12:00 น.
กรุงเทพมหานคร
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
100 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
23 พ.ค. 2567 เวลา 11:05 น. - 18 มิ.ย. 2567 เวลา 12:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
2 ก.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 4 ก.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ภัคกมล จีรวัฒนเกษตร์
โทร : -
อีเมล์ : pakkamolg@ditp.go.th
นางสาว สิรินัดดา กูบกระบี่
โทร : -
อีเมล์ : Sirinaddak@ditp.go.th
TAG