คณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงไปเจรจาการค้า ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
1. กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าและให้ข้อมูลแนวโน้มตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำเป็นรายบริษัท
2. เยี่ยมชมงานแสดงสินค้า Interpets Osaka และสำรวจตลาด/ย่านการค้า
 
ประเภท : คณะผู้แทนการค้า
จำนวนเปิดรับ : 10 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 18 ก.ย. 2567 เวลา 09:00 น. - 20 ก.ย. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 20 พ.ค. 2567 เวลา 08:00 น. - 11 มิ.ย. 2567 เวลา 14:00 น.
Business Innovation Center Osaka
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
1. กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าและให้ข้อมูลแนวโน้มตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำเป็นรายบริษัท 2. เยี่ยมชมงานแสดงสินค้า Interpets Osaka และสำรวจตลาด/ย่านการค้า

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
10 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 พ.ค. 2567 เวลา 08:00 น. - 11 มิ.ย. 2567 เวลา 14:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 ก.ย. 2567 เวลา 09:00 น. - 20 ก.ย. 2567 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Business Innovation Center Osaka
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ธันยนันทน์ รัตนประยูร
โทร : -
อีเมล์ : thanyanan.r@ditp.go.th
นางสาว ทัศน์ศิริ ศิริพลบุญ
โทร : -
อีเมล์ : tassiris@ditp.go.th
TAG