งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2024 ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 (ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.)
รูปแบบการจัดงานเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคระดับ End Consumer ให้ทดลองสินค้าตัวอย่างและจำหน่ายปลีก เพื่อสำรวจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อมทั้งเชิญนักธุรกิจ/ผู้นำเข้าศรีลังกามาเข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงานเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย โดยภายในงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) ส่วนจัดแสดงสินค้า ประกอบด้วย
-คูหาจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทย หรือคูหาตัวแทน/ผู้นำเข้า
สินค้าไทยในศรีลังกา จำนวน 30 คูหา
-คูหาประชาสัมพันธ์ข้อมูล/กิจกรรมกรม และคูหาทีมประเทศไทย
2) ส่วนจัดพิธีเปิดงานและกิจกรรมพิเศษ
- การจัดพิธีเปิดงาน
- การสาธิตการปรุงอาหารไทย
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ นาฎศิลป์ หรือดนตรีไทย
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 30 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 12 ก.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 14 ก.ค. 2567 เวลา 21:00 น.
วันที่รับสมัคร : 17 พ.ค. 2567 เวลา 11:00 น. - 7 มิ.ย. 2567 เวลา 16:30 น.
Havelock City Mall
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 (ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.) รูปแบบการจัดงานเน้นการเข้าถึงผู้บริโภคระดับ End Consumer ให้ทดลองสินค้าตัวอย่างและจำหน่ายปลีก เพื่อสำรวจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อมทั้งเชิญนักธุรกิจ/ผู้นำเข้าศรีลังกามาเข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมงานเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย โดยภายในงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ส่วนจัดแสดงสินค้า ประกอบด้วย -คูหาจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทย หรือคูหาตัวแทน/ผู้นำเข้า สินค้าไทยในศรีลังกา จำนวน 30 คูหา -คูหาประชาสัมพันธ์ข้อมูล/กิจกรรมกรม และคูหาทีมประเทศไทย 2) ส่วนจัดพิธีเปิดงานและกิจกรรมพิเศษ - การจัดพิธีเปิดงาน - การสาธิตการปรุงอาหารไทย - การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ นาฎศิลป์ หรือดนตรีไทย

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
30 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
17 พ.ค. 2567 เวลา 11:00 น. - 7 มิ.ย. 2567 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
12 ก.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 14 ก.ค. 2567 เวลา 21:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Havelock City Mall
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ฐิตา พลายรักษา
โทร : -
อีเมล์ : titap@ditp.go.th