โครงการ"ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA" รุ่นที่ 7 จังหวัดอุดรธานี
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 250 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 27 มิ.ย. 2567 เวลา 08:00 น. - 28 มิ.ย. 2567 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 14 พ.ค. 2567 เวลา 08:00 น. - 25 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
โรงแรม เซ็นทรา อุดร
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
250 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
14 พ.ค. 2567 เวลา 08:00 น. - 25 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
27 มิ.ย. 2567 เวลา 08:00 น. - 28 มิ.ย. 2567 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรม เซ็นทรา อุดร
ที่อยู่ :
อุดรธานี
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว เนตรนภา ลิ้มประเสริฐ
โทร : -
อีเมล์ : netnaphal@ditp.go.th
นางสาว นงนภัส ธูปทอง
โทร : -
อีเมล์ : nongnapatt@ditp.go.th
TAG