โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ งานแสดงสินค้า THAIFEX – Anuga Asia 2024 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567หัวข้อ การพัฒนาฉลาก บรรจุภัณฑ์ ด้านอาหารตามข้อกำหนดเพื่อการค้าระหว่างประเทศ (เช้า)
จัดฝึกอบรมสัมมนา/เสวนาโดยจัดขึ้นในรูปแบบ Onsite ณ ห้อง Jupiter 4 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 50 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 28 พ.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 28 พ.ค. 2567 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 29 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 น. - 23 พ.ค. 2567 เวลา 16:00 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
จัดฝึกอบรมสัมมนา/เสวนาโดยจัดขึ้นในรูปแบบ Onsite ณ ห้อง Jupiter 4 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
50 ท่าน
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
29 เม.ย. 2567 เวลา 09:00 น. - 23 พ.ค. 2567 เวลา 16:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 พ.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 28 พ.ค. 2567 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ที่อยู่ :
นนทบุรี
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว สายพิณ จวนรุ่ง
โทร : -
อีเมล์ : saiphinc@ditp.go.th
นางสาว กรรณิการ์ ธีรสานต์
โทร : -
อีเมล์ : kunnikat@ditp.go.th
นางสาว ธิดารัตน์ สุทธฤทธิ์
โทร : -
อีเมล์ : thidaratsu@ditp.go.th
นาง กิตติพร ธนอนันต์
โทร : -
อีเมล์ : Kittipornt@ditp.go.th
TAG