งานแสดงสินค้า Top Thai Brands Kunming 2024
เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า และจำหน่ายตัวอย่างสินค้าที่นำไปจัดแสดง
สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม
สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ ของใช้ของตกแต่งบ้าน

 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 40 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 23 ก.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 28 ก.ค. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 9 พ.ค. 2567 เวลา 09:00 น. - 31 พ.ค. 2567 เวลา 16:30 น.
Kunming Dianchi International Convention and Exhibition Center
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
เป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า และจำหน่ายตัวอย่างสินค้าที่นำไปจัดแสดง สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ ของใช้ของตกแต่งบ้าน

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
40 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
9 พ.ค. 2567 เวลา 09:00 น. - 31 พ.ค. 2567 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
23 ก.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 28 ก.ค. 2567 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Kunming Dianchi International Convention and Exhibition Center
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว อิษยา อนิวรรตน์
โทร : -
อีเมล์ : issayaa@ditp.go.th
นางสาว พรชนก สุขขาว
โทร : -
อีเมล์ : phonchanoks@ditp.go.th
นางสาว อรวรรณ อำพันขาว
โทร : -
อีเมล์ : orawana@ditp.go.th