โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจสุขภาพและความงามไปเจรจาการค้า ณ ประเทศเมียนมา
การจัดทำ Business Matching กับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามของเมียนมา รวมถึงการจัดทำนัดหมายเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้าและการลงทุน และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายและหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน
 
ประเภท : คณะผู้แทนการค้า
จำนวนเปิดรับ : 20 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 10 ก.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 12 ก.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 17 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น. - 24 พ.ค. 2567 เวลา 23:50 น.
เมืองย่างกุ้ง
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
การจัดทำ Business Matching กับผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามของเมียนมา รวมถึงการจัดทำนัดหมายเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้าและการลงทุน และสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายและหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
20 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
17 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น. - 24 พ.ค. 2567 เวลา 23:50 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
10 ก.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 12 ก.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

เมืองย่างกุ้ง
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ชมพูนุท บูรพา
โทร : -
อีเมล์ : Chompunutb@ditp.go.th
TAG