คณะผู้แทนการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหารเยือนภูมิภาคแอฟริกา ณ สาธารณรัฐกานา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐโมซัมบิก
- กรมนำคณะผู้ประกอบการไทยสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ ชิ้นส่วน อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น เพื่อเดินทางไปเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ/ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า พบลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และสำรวจตลาดการค้าที่สำคัญในแต่ละรายสินค้า ณ สาธารณรัฐกานา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐโมซัมบิก

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการนัดหมายเจรจาการค้าและจัดกิจกรรมสำรวจตลาด/ย่านการค้าสำคัญ จัดเตรียมสถานที่เจรจาการค้า พาหนะเดินทางในเมืองที่เจรจาการค้า รวมทั้งจัดเตรียมล่ามแปลภาษาท้องถิ่น

*** บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (บางส่วน) ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือเดินทาง ค่าขนส่งสินค้าตัวอย่าง ค่าวีซ่า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภท (ถ้ามี) เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม โดยดาวน์โหลดเอกสารประกอบจากด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าโครงการฯ
 
ประเภท : คณะผู้แทนการค้า
จำนวนเปิดรับ : 30 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 27 ก.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 8 ส.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 18 เม.ย. 2567 เวลา 14:00 น. - 21 พ.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
ยังไม่ระบุ
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
- กรมนำคณะผู้ประกอบการไทยสินค้าอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ ชิ้นส่วน อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นต้น เพื่อเดินทางไปเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ/ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า พบลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และสำรวจตลาดการค้าที่สำคัญในแต่ละรายสินค้า ณ สาธารณรัฐกานา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย และสาธารณรัฐโมซัมบิก - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการนัดหมายเจรจาการค้าและจัดกิจกรรมสำรวจตลาด/ย่านการค้าสำคัญ จัดเตรียมสถานที่เจรจาการค้า พาหนะเดินทางในเมืองที่เจรจาการค้า รวมทั้งจัดเตรียมล่ามแปลภาษาท้องถิ่น *** บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (บางส่วน) ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าหนังสือเดินทาง ค่าขนส่งสินค้าตัวอย่าง ค่าวีซ่า ค่าภาษี และค่าธรรมเนียมทุกประเภท (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม โดยดาวน์โหลดเอกสารประกอบจากด้านล่าง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าโครงการฯ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
30 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 เม.ย. 2567 เวลา 14:00 น. - 21 พ.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
27 ก.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 8 ส.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย สมิทธิ ศิริศักดิ์
โทร : -
อีเมล์ : samithis@ditp.go.th
นาย ปานเทพ ผาทอง
โทร : -
อีเมล์ : parntepp@ditp.go.th
TAG