Seoul International Book Fair2024
งานแสดงสินค้าหนังสือนานาชาติ
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 10 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 26 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น. - 30 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 29 ม.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 17 มี.ค. 2567 เวลา 23:59 น.
Coex Hall
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
งานแสดงสินค้าหนังสือนานาชาติ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
10 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
29 ม.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 17 มี.ค. 2567 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
26 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น. - 30 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Coex Hall
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว พภัสสรณ์ สุทธิจารจิตร์
โทร : -
อีเมล์ : phapassorns@ditp.go.th
นางสาว ชนากานต์ โกมาสังข์
โทร : -
อีเมล์ : Chanakank@ditp.go.th