งานแสดงสินค้า Thailand Week 2024 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย
งานแสดงสินค้า Thailand Week 2024 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 30 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 8 มี.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 10 มี.ค. 2567 เวลา 22:00 น.
วันที่รับสมัคร : 13 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. - 5 ม.ค. 2567 เวลา 16:30 น.
CHENNAI
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
งานแสดงสินค้า Thailand Week 2024 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
30 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
13 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น. - 5 ม.ค. 2567 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 มี.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 10 มี.ค. 2567 เวลา 22:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

CHENNAI
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ฐิตา พลายรักษา
โทร : -
อีเมล์ : titap@ditp.go.th
นางสาว อาทิตยา อุยะเสถียร
โทร : -
อีเมล์ : artityau@ditp.go.th