ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสถิติการค้าฯ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ครั้งที่ 5/2566
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ตามรายชื่อกำหนด
วันที่จัดกิจกรรม : 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:30 น. - 13 ธ.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 8 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 น. - 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:30 น.
ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 2 (31124) ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลรายละเอียด

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 น. - 13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
13 ธ.ค. 2566 เวลา 13:30 น. - 13 ธ.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมได้เฉพาะบุคคลที่มีรายชื่อเท่านั้น

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 2 (31124) ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย ณัฐพล เกษร (ผู้ประสานงานโครงการ)
โทร : 0982144842
อีเมล์ :
นางสาว นริศรา กาฬมาตย์ (เลขานุการ)
โทร : 7707
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)