โครงการงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2024 ณ เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ สาธารณรัฐอินเดีย
งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า โดยแบ่งพื้นที่ภายในงานออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่
1) โซนคูหาจัดแสดงสินค้า/บริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปอินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (B2B Matching) ด้วยตนเอง
2) โซนคูหาประชาสัมพันธ์กรมฯ (รวมถึงหน่วยงานราชการไทยในเมืองมุมไบ)
โดยมีโซนคูหาจัดแสดงสินค้าหรือธุรกิจบริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานที่อินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่ม
1) อาหารและเครื่องดื่ม
2) Future Food
3) ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก
4) เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน
5) อาหารสัตว์เลี้ยง
6) แฟชั่นและเครื่องประดับ
7) สุขภาพและความงาม
8) สินค้า BCG
9) ธุรกิจบริการ: โลจิสติกส์ ร้านอาหาร สปา และการท่องเที่ยว
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 50 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 22 มี.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 24 มี.ค. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 3 พ.ย. 2566 เวลา 10:00 น. - 6 ธ.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด
งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า โดยแบ่งพื้นที่ภายในงานออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่ 1) โซนคูหาจัดแสดงสินค้า/บริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปอินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (B2B Matching) ด้วยตนเอง 2) โซนคูหาประชาสัมพันธ์กรมฯ (รวมถึงหน่วยงานราชการไทยในเมืองมุมไบ) โดยมีโซนคูหาจัดแสดงสินค้าหรือธุรกิจบริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานที่อินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่ม 1) อาหารและเครื่องดื่ม 2) Future Food 3) ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก 4) เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน 5) อาหารสัตว์เลี้ยง 6) แฟชั่นและเครื่องประดับ 7) สุขภาพและความงาม 8) สินค้า BCG 9) ธุรกิจบริการ: โลจิสติกส์ ร้านอาหาร สปา และการท่องเที่ยว

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
50 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 พ.ย. 2566 เวลา 10:00 น. - 6 ธ.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
22 มี.ค. 2567 เวลา 10:00 น. - 24 มี.ค. 2567 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว อาทิตยา อุยะเสถียร
โทร : -
อีเมล์ : artityau@ditp.go.th
นางสาว ตวงพร พัฒนกิจเจริญชัย
โทร : -
อีเมล์ : tuangpornp@ditp.go.th