Mini Thailand Week 2024 ณ จังหวัดกว่างนิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
งานแสดงสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยผู้นำเข้า/ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยในประเทศเวียดนาม และผู้ประกอบการจากประเทศไทย
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 15 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 28 มี.ค. 2567 เวลา 09:00 น. - 31 มี.ค. 2567 เวลา 21:00 น.
วันที่รับสมัคร : 24 ต.ค. 2566 เวลา 00:00 น. - 24 พ.ย. 2566 เวลา 23:59 น.
Quang Ninh Exhibition
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
งานแสดงสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของไทยที่มีศักยภาพในการส่งออก โดยผู้นำเข้า/ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไทยในประเทศเวียดนาม และผู้ประกอบการจากประเทศไทย

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
15 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
24 ต.ค. 2566 เวลา 00:00 น. - 24 พ.ย. 2566 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 มี.ค. 2567 เวลา 09:00 น. - 31 มี.ค. 2567 เวลา 21:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Quang Ninh Exhibition
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว อรวรรณ ชัยกำพลเลิศ
โทร : -
อีเมล์ : orawanc@ditp.go.th