กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MAISON&OBJET January 2024 ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ “Lifestyle by STYLE Bangkok” สำหรับยุค Next Normal
1) ผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MAISON&OBJET และนำตัวอย่างสินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ไปจัดแสดงในพื้นที่รวมที่กรมกำหนด
2) เจรจาการค้ากับผู้ซื้อ ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 15 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 18 ม.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 22 ม.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 27 ก.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 18 ต.ค. 2566 เวลา 17:00 น.
Paris-Nord Villepinte Exhibition Hall
ข้อมูลรายละเอียด
1) ผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MAISON&OBJET และนำตัวอย่างสินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ไปจัดแสดงในพื้นที่รวมที่กรมกำหนด 2) เจรจาการค้ากับผู้ซื้อ ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
15 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
27 ก.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 18 ต.ค. 2566 เวลา 17:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 ม.ค. 2567 เวลา 00:00 น. - 22 ม.ค. 2567 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Paris-Nord Villepinte Exhibition Hall
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว พิมพิสุธญ์ ธนสารสมบัติ
โทร : -
อีเมล์ : pimpisutt@ditp.go.th