โครงการงานแสดงสินค้า Asia TV Forum & Market Singapore (ATF 2023)
เป็นงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเป็นศูนย์กลางการซื้อ การขาย การจัดหาเงินทุน การจัดจําหน่าย และการผลิต ภาพยนตร์ ละคร และซีรีย์ ที่สำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 5 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 6 ธ.ค. 2566 เวลา 08:30 น. - 8 ธ.ค. 2566 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 23 ต.ค. 2566 เวลา 16:30 น. - 25 ต.ค. 2566 เวลา 10:25 น.
Marina Bay Sands
ข้อมูลรายละเอียด
เป็นงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเป็นศูนย์กลางการซื้อ การขาย การจัดหาเงินทุน การจัดจําหน่าย และการผลิต ภาพยนตร์ ละคร และซีรีย์ ที่สำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
5 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
23 ต.ค. 2566 เวลา 16:30 น. - 25 ต.ค. 2566 เวลา 10:25 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
6 ธ.ค. 2566 เวลา 08:30 น. - 8 ธ.ค. 2566 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Marina Bay Sands
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ศิลป์ศุภา กาญจนเคหาสน์
โทร : -
อีเมล์ : sinsupak@ditp.go.th
TAG