กิจกรรมสัมมนาเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกสู่นานาชาติ ทางออนไลน์
"ส่งออก กัมพูชา-เวียดนามตอนใต้" สดใสด้วยเส้นทางขนส่งสายใหม่ R 1
เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกสู่นานาชาติ
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 17 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 น. - 17 ส.ค. 2566 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:51 น. - 17 ส.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกสู่นานาชาติ ทางออนไลน์ ด้วยระบบ ZOOM Meeting

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 - 17.00 น. 

Meeting ID : 949 7080 4773 Passcode : 12345

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
4 ส.ค. 2566 เวลา 10:51 น. - 17 ส.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
17 ส.ค. 2566 เวลา 09:00 น. - 17 ส.ค. 2566 เวลา 18:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
037-425062, 037-425011
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
อีเมล์
oftsk@hotmail.com
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)