โครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์.FTA (Thai Entrepreneur Program for FTA Market : ThEP for FTA MARKET)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัคร เกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์.FTA (Thai Entrepreneur Program for FTA Market : ThEP for FTA MARKET) เพื่อเป็น 1 ใน 20 ราย ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการร่วมกิจกรรมพิเศษมากมาย รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2566
 
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 20 เม.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 21 พ.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
วันที่รับสมัคร : 20 เม.ย. 2566 เวลา 15:06 น. - 21 พ.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

      ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้า BCG กลุ่มอาหารแปรรูป เครื่องดื่ม และสินค้าไลฟ์สไตล์ สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา และขยายโอกาสการค้าในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก FTA ผ่านการจับคู่ธุรกิจออนไลน์กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

     สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 สามารถสัมครเข้าร่วมโครงการโดยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

 

 

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)
Youtube
Zoom
ช่องทางอื่นๆ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 เม.ย. 2566 เวลา 15:06 น. - 21 พ.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 เม.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 21 พ.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02-5077628 / 02-5077514
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
อีเมล์
dtn.semi@dtn.go.th
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
ส่วนประสานงานเครือข่าย 3
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
น.ส. นลินทิพย์ มูลภักดี (นว.พณ.ชก.)
โทร : 02 507 7514
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)