โอกาสและความท้าทายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ "โอกาสและความท้าทายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย" ภายใต้งาน 81 ปี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อนการค้าไทยด้วย FTA
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 3 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 น. - 3 พ.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 11 เม.ย. 2566 เวลา 08:30 น. - 2 พ.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
กระทรงพาณิชย์
ข้อมูลรายละเอียด

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดงานสัมมนา หัวข้อ "โอกาสและความท้าทายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย" ภายใต้งาน 81 ปี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อนการค้าไทยด้วย FTA วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
11 เม.ย. 2566 เวลา 08:30 น. - 2 พ.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 พ.ค. 2566 เวลา 13:30 น. - 3 พ.ค. 2566 เวลา 16:30 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

กระทรงพาณิชย์
ที่อยู่ :
บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7513, 02 507 7520
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
อีเมล์
Network2@dtn.go.th
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย ภคพล ศรัทธาปิติ (นักวิชาการพาณิชย์ สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า)
โทร : 025077513
อีเมล์ : Network2@dtn.go.th
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)