โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ครั้งที่ 4 : ตลาดยุโรปกลาง
จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 500 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 3 มี.ค. 2566 เวลา 14:00 น. - 3 มี.ค. 2566 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 7 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 น. - 2 มี.ค. 2566 เวลา 18:00 น.
ออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
500 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
7 ม.ค. 2566 เวลา 09:00 น. - 2 มี.ค. 2566 เวลา 18:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 มี.ค. 2566 เวลา 14:00 น. - 3 มี.ค. 2566 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ออนไลน์
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว สุนิตา ทองคำ
โทร : -
อีเมล์ : Sunitat@ditp.go.th
TAG