การประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดการค้าเสรี” วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) ประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดการค้าเสรี”
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : 120 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 น. - 23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:00 น.
วันที่รับสมัคร : 8 ธ.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 22 ธ.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
ข้อมูลรายละเอียด

การประชุมหารือกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

               เรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากุ้งและผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดการค้าเสรี”                      

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565  เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้  สุราษฎร์ธานี

 

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)
Youtube
Facebook
Zoom
ช่องทางอื่นๆ

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
120 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 ธ.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 22 ธ.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
23 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 น. - 23 ธ.ค. 2565 เวลา 11:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ณ ห้องประชุมริมน้ำ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ :
ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7189 / 082 641 0777
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
อีเมล์
dtn.semi@dtn.go.th
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
น.ส. อารีย์พร สุขแสงพนมรุ้ง (นว.พณ.ชก./พพ.)
โทร : 02 507 7189
อีเมล์ :
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)