การประชุมเรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากาแฟ และผลิตภัณฑ์ สู่การค้าเสรี” วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ เลิศไกร) ประชุมหารือกับเครือข่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการ เรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากาแฟ และผลิตภัณฑ์ สู่การค้าเสรี” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : 120 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 22 ธ.ค. 2565 เวลา 10:45 น. - 22 ธ.ค. 2565 เวลา 12:30 น.
วันที่รับสมัคร : 8 ธ.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 21 ธ.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

การประชุมเรื่อง “การพัฒนาความพร้อมทางการค้าสำหรับสินค้ากาแฟ และผลิตภัณฑ์ สู่การค้าเสรี”
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา  11.00 - 12.30 น.
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือ 
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

       

                                

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)
Youtube
Facebook
Zoom
ช่องทางอื่นๆ

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
120 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 ธ.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 21 ธ.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
22 ธ.ค. 2565 เวลา 10:45 น. - 22 ธ.ค. 2565 เวลา 12:30 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02-5077189 / 0826410777
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
อีเมล์
dtn.semi@dtn.go.th
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
น.ส. อารีย์พร สุขแสงพนมรุ้ง (นว.พณ.ชก. / ปค.3 /พพ.)
โทร : 025077189
อีเมล์ : areeporns@dtn.go.th
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)