กิจกรรมส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย (ตลาดสีเขียว)"ตลาดกรีนดีมีแฮง"
ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย (ตลาดสีเขียว)"ตลาดกรีนดีมีแฮง"
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 7 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 น. - 9 ธ.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 23 พ.ย. 2565 เวลา 08:54 น. - 25 พ.ย. 2565 เวลา 16:30 น.
บริเวณด้านหน้าและด้านในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ สินค้าปลอดภัย (ตลาดสีเขียว)"ตลาดกรีนดีมีแฮง"

ภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ ลุ่มแม่น้ำโขง
ระหว่างวันที่วันที่ 7  - 9  พฤศจิกายน 2565
ณ บริเวณด้านหน้าและด้านในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนคูหาเป้าหมาย
2x2 : จำนวน 20 คูหา | ไม่มีค่าใช้จ่าย
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
23 พ.ย. 2565 เวลา 08:54 น. - 25 พ.ย. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
7 ธ.ค. 2565 เวลา 09:00 น. - 9 ธ.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม
เข้าร่วมได้เฉพาะคุณสมบัติที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

บริเวณด้านหน้าและด้านในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่อยู่ :
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
043811631
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
อีเมล์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว กฤษณา นวลรักษา (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
โทร : 0655101863
อีเมล์ : [email protected]
นางสาว นุชจาลี วรรณทอง (นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ)
โทร : 0962737538
อีเมล์ : [email protected]
นาย วรากรณ์ พิมพ์มะสอน (เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน)
โทร : 0960313488
อีเมล์ : [email protected]
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)