รับสมัครผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ความร่วมมือทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการภาคตะวันออกกับราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 
ประเภท : จับคู่ธุรกิจออนไลน์
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 8 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 น. - 8 ธ.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 22 พ.ย. 2565 เวลา 15:19 น. - 25 พ.ย. 2565 เวลา 15:00 น.
โรงแรมตราด ซิตี้ โฮเทล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
22 พ.ย. 2565 เวลา 15:19 น. - 25 พ.ย. 2565 เวลา 15:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 น. - 8 ธ.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
ภูมิลำเนาของผู้สมัคร
เข้าร่วมได้เฉพาะภูมิภาค/จังหวัดที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรมตราด ซิตี้ โฮเทล
ที่อยู่ :
วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 23000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
039311357
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
อีเมล์
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ยวียส กุลพานิช (นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ)
โทร : 0952545519
อีเมล์ :
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)