เปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ : ตลาดซาอุดิอาระเบีย ครั้งที่ 2
"Update สถานการณ์การค้า/การลงทุนทิศทางการค้า การลงทุนเทคนิคการเข้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย"
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 200 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 7 ธ.ค. 2565 เวลา 11:00 น. - 7 ธ.ค. 2565 เวลา 12:00 น.
วันที่รับสมัคร : 22 พ.ย. 2565 เวลา 08:00 น. - 7 ธ.ค. 2565 เวลา 16:00 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
"Update สถานการณ์การค้า/การลงทุนทิศทางการค้า การลงทุนเทคนิคการเข้าสู่ตลาดซาอุดีอาระเบีย"

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
200 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
22 พ.ย. 2565 เวลา 08:00 น. - 7 ธ.ค. 2565 เวลา 16:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
7 ธ.ค. 2565 เวลา 11:00 น. - 7 ธ.ค. 2565 เวลา 12:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว สายพิณ จวนรุ่ง
โทร : -
อีเมล์ : [email protected]
นางสาว กรรณิการ์ ธีรสานต์
โทร : -
อีเมล์ : [email protected]
TAG