ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลบริหารจัดการองค์กรฯ
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 23 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. - 30 ก.ย. 2565 เวลา 16.00 น.
วันที่รับสมัคร : 21 ก.ย. 2565 เวลา 17:29 น. - 30 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
ห้อง 31124 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลรายละเอียดประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลบริหารจัดการองค์กรฯ
23 ก.ย. 65 เวลา 10.00 - 16.00 น. 
28 ก.ย. 65 เวลา 14.00 - 16.00 น.
29 ก.ย. 65 เวลา 10.00 - 16.00 น.
30 ก.ย. 65 เวลา 10.00 - 16.00 น.


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
21 ก.ย. 2565 เวลา 17:29 น. - 30 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
23 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. - 30 ก.ย. 2565 เวลา 16.00 น.

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลบริหารจัดการองค์กรฯ 23 กันยายน 2565    (ไม่จำกัดจำนวน)
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลบริหารจัดการองค์กรฯ 28 กันยายน 2565    (ไม่จำกัดจำนวน)
3. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลบริหารจัดการองค์กรฯ 29 กันยายน 2565    (ไม่จำกัดจำนวน)
4. ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลบริหารจัดการองค์กรฯ 30 กันยายน 2565    (ไม่จำกัดจำนวน)
ผู้สมัครต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมย่อย
ผู้สมัครเลือกเข้าเป็นบางกิจกรรมย่อยได้
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
21 ก.ย. 2565 เวลา 17:29 น. - 30 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
23 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. - 30 ก.ย. 2565 เวลา 16.00 น.

ข้อมูลการติดต่อและผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025077291
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลบริหารจัดการองค์กรฯ 23 กันยายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม

ห้อง 31124 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลบริหารจัดการองค์กรฯ 28 กันยายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องพิพิธสมบัติ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลบริหารจัดการองค์กรฯ 29 กันยายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องพิพิธสมบัติ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลบริหารจัดการองค์กรฯ 30 กันยายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม

ห้องพิพิธสมบัติ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)