โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์
ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์ โดยการถ่ายภาพโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND)
 
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 27 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ต.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 14 ต.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 20 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 29 ก.ย. 2565 เวลา 16:30 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เชียงใหม่แบรนด์ โดยการถ่ายภาพโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการสื่อสารการตลาดของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (CHIANG MAI BRAND) : กลุ่มหัตถกรรมและภูมิปัญญา ที่มีความประสงค์จะร่วมพัฒนาภาพโฆษณา (Advertising Photo) และคลังภาพสินค้า (Stock Photo)

2. ข้อมูลพื้นฐานของกิจการ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจัดทำชิ้นงานโฆษณา และ Link ช่องทางการสื่อสารของกิจการ

3. รายชื่อและช่องทางการติดต่อ

4. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อการถ่ายภาพในสตูดิโอ

5.ข้อมูลประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม

***โดยผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จะมีนักศึกษาดำเนินการประสานงานกับตัวแทนกิจการและการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างวันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2565***

 


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
27 ท่าน
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
20 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 29 ก.ย. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ต.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 14 ต.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายนอกกระทรวง
ภูมิลำเนาของผู้สมัคร
เข้าร่วมได้เฉพาะภูมิภาค/จังหวัดที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)