โครงการงาน Asian Contents & Film Market (ACFM) 2022
ผู้ประกอบการเจรจาการค้า ในงาน Asian Contents & Film Market (ACFM) 2022 ณ อาคารแสดงสินค้า BEXCO เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
 
ประเภท : จับคู่ธุรกิจออนไลน์
จำนวนเปิดรับ : 10 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 8 ต.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 11 ต.ค. 2565 เวลา 18:30 น.
วันที่รับสมัคร : 11 ก.ย. 2565 เวลา 08:30 น. - 19 ก.ย. 2565 เวลา 23:59 น.
KINTEX-Korean International Exhibition Center
ข้อมูลรายละเอียด
ผู้ประกอบการเจรจาการค้า ในงาน Asian Contents & Film Market (ACFM) 2022 ณ อาคารแสดงสินค้า BEXCO เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
10 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
11 ก.ย. 2565 เวลา 08:30 น. - 19 ก.ย. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 ต.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 11 ต.ค. 2565 เวลา 18:30 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

KINTEX-Korean International Exhibition Center
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง มณีรัตน์ เลี่ยนพานิช
โทร : -
อีเมล์ : maneeratl@ditp.go.th
TAG