รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้าตลาดนัดพาณิชย์รวมใจสู้ภัยโควิด ครั้งที่ 10
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 3 ต.ค. 2565 เวลา 10:00 น. - 5 ต.ค. 2565 เวลา 19:00 น.
วันที่รับสมัคร : 5 ก.ย. 2565 เวลา 13:26 น. - 29 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาลำปาง
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

ชม ช็อป ชิม สินค้าอุปโภคบริโภ สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป

ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม - 5 ตุลาคม 2565
เวลา 10.00 - 19.00 น.
ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาลำปาง

**เฉพาะผู้ประกอบการจังหวัดลำปาง เท่านั้น!!!


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนคูหาเป้าหมาย
เต้นท์ 3*3 เมตร : จำนวน 10 คูหา | มีค่าใช้จ่าย (150.00 บาท/คูหา)
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
5 ก.ย. 2565 เวลา 13:26 น. - 29 ก.ย. 2565 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 ต.ค. 2565 เวลา 10:00 น. - 5 ต.ค. 2565 เวลา 19:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทธุรกิจของผู้เข้าร่วม
เข้าร่วมได้เฉพาะคุณสมบัติที่กำหนด
ภูมิลำเนาของผู้สมัคร
เข้าร่วมได้เฉพาะภูมิภาค/จังหวัดที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาลำปาง
ที่อยู่ :
ลำปาง
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
054-265022
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
ภาพบรรยากาศงาน
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)