งานแสดงสินค้า GULFOOD 2023
GULFOOD 2023
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 55 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 13 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น. - 17 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 17 ก.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 18 ต.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
-
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
GULFOOD 2023

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
55 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
17 ก.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 18 ต.ค. 2566 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
13 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น. - 17 ก.พ. 2566 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

-
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง วันวิสาข์ สุธีรพจน์
โทร : -
อีเมล์ : wanwisaj@ditp.go.th
นางสาว ฐิติภรณ์ ฐิตวิริยาภรณ์
โทร : -
อีเมล์ : thitipornt@ditp.go.th
TAG