ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ (สำหรับการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา (สำหรับการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ครั้งที่ 4/2565 (การตรวจรับงานงวดที่ 3)
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 10 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 น. - 10 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 น.
วันที่รับสมัคร : 3 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 10 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 น.
ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 2 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลรายละเอียด

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้ขอบเขต  ของงานจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ครั้งที่ 4/2565 (การตรวจรับงานงวดที่ 3)


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 10 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
10 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 น. - 10 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ณ ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 2 ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Link สำหรับเข้าร่วมประชุมทางไกล (สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น) :
จะแสดง Link เมื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเท่านั้น
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025076392, 0824754518
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล์
noppadolk@moc.go.th
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
นายนพดล แก้วคำ
ภาพบรรยากาศงาน
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)