การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง "พระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ. ...."
รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง "พระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ. ...."
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 11 ส.ค. 2565 เวลา 09:30 น. - 11 ส.ค. 2565 เวลา 12:30 น.
วันที่รับสมัคร : 21 ก.ค. 2565 เวลา 14:41 น. - 11 ส.ค. 2565 เวลา 09:30 น.
โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
ข้อมูลรายละเอียด

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังงานสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า" (ร่าง พ.ร.บ.กองทุน FTA)

โดยงานนี้ได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.กองทุน FTA

พบกันวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.30 น. ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนง่ายๆเพียง สแกนคิวอาร์โค้ดบนโปสเตอร์ หรือผ่านทาง????https://event.moc.go.th/th/event/detail/3512
และสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

งานสัมมนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย! อย่ารอช้า รีบลงทะเบียนให้ไวก่อนสิทธิ์เต็ม

ข้อมูลวิทยากร และ กำหนดการ
กำหนดการ

กำหนดการ

โครงการสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและ ภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ. ...”

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 – 12.30 น.
ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

08:30 – 09:00 น.

 • ลงทะเบียน

09.30 – 12.30 น.

 • ความเป็นมาในการจัดตั้งกองทุน FTA และสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ. ...
 1. นายพรชัย ประภาวงษ์

ผู้อำนวยการส่วนอเมริกาเหนือ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 • เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือฯ พ.ศ. ...
 1. ดร.รัชดา เจียสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จำกัด
 2. ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ
 3. ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. คุณศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
 5. ดร.ฑิฏิวุฒิ ศรีมานพ กรรมการ สมาพันธ์ SME ไทย
 6. คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
 • รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือฯ พ.ศ. ... จากผู้เข้าร่วมการสัมมนา
 • ดำเนินรายการโดย
 1. คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

12.30 – 14.00 น.

 • รับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ:

 • มีการเผยแพร่ผ่าน Facebook Live ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 • กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
21 ก.ค. 2565 เวลา 14:41 น. - 11 ส.ค. 2565 เวลา 09:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
11 ส.ค. 2565 เวลา 09:30 น. - 11 ส.ค. 2565 เวลา 12:30 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
ที่อยู่ :
คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)